Grundare av klubben är:

Benka & Millan 

 

Real Steel Cruisers startade sin raggarklubb

 

 2012-05-01 i Västerås.

 

Stadgar skrevs, styrelse togs fram, klubbmärken

 ritades m.m.

 Nu är klubben igång och jobbar för att bli större.

Klubblokal finns i Kolbäck.

 Vår vision med klubben är att åka på fester och olika

träffar och att träffa likasinnade som har det stora

intresset Amerikanska bilar och det som hör till

raggarkulturen  

 

Real Steel Cruisers skall verka för att utveckla

medlemmarnas intresse

för Amerikanska bilar samt skapa förutsättningar för

 ett gott kamratskap 

 medlemmar emellan.

 

Vi besöker andra klubbar som

arrangerar

 fester av olika slag.

 

Skulle du va intresserad av att komma i kontakt med

klubben för frågor

 eller medlemskap så maila oss på 

 

realsteelcruisers@live.se 

//Mvh Real Steel Cruisers admin